Atziluth (י)

Briah (ה)

Yetzirah (ו)

Assiah (ה)

Boaz

Jachin

+

3

Binah
בינה
Under-
standing
Saturn
Myrrh

5

Gevurah
גבורה
Severity
Mars
Dragon's Blood
Basil

8

Hod
הוד
Splendor
Mercury
Lavender

ב‎‎

12‎‎

‎‎

ח‎

18‎‎

‎‎

ל‎

‎‎21

‎‎

מ‎‎

‎‎23

‎‎

ע‎

‎‎26

‎‎

ר‎‎

‎‎30

‎‎

ש

‎‎31

‎‎

1

Keter
כֶּתֶר‎
Crown
Source
Sandalwood
Da'at
דעת
Wisdom

6

Tif'eret
תפארת
Beauty
Sun
Frankincense
Cinnamon

9

Yesod
יסוד
Foundation
Moon
Jasmine

10

Malkhut
מלכות
Kingdom
Earth
Patchouli

ג‎

13

‎‎

ד‎

14

‎‎

ה

15

‎‎

ז‎‎

17

‎‎

ט

19

‎‎

ם

25

‎‎

ח

27

‎‎

ח

32

‎‎

Yehida

Neshama

Ruach

Nefesh

-

2

Chokmah
חכמה
Wisdom
Zodiac
Musk

4

Chesed
חסד
Mercy
Jupiter
Cedar

7

Netzach
נצח
Victory
Venus
Rose

א

11

‎‎

ו‎

16

‎‎

י‎

20

‎‎

ב‎

22

‎‎

נ‎

24

‎‎

צ‎

28

‎‎

ק‎‎

29

‎‎


Kabbalah là gì?

Kabbalah (còn được viết là Cabala, Qabalah hoặc Kabala) là một hệ thống tư duy, triết lý và thực hành tôn giáo có nguồn gốc từ truyền thống Do Thái. Từ "Kabbalah" xuất phát từ tiếng Hebrew và có nghĩa là "nhận thức" hay "lắng nghe".

Kabbalah xuất hiện từ thế kỷ thứ 12 và phát triển rộng rãi trong các cộng đồng Do Thái. Nó không chỉ là một học thuyết tôn giáo mà còn được coi là một hệ thống tư duy sâu sắc về sự tồn tại của vũ trụ và mối quan hệ giữa con người và Thượng Đế.

Theo Kabbalah, vũ trụ được xem như một hệ thống liên kết các tầng lớp và cấp độ khác nhau của sự hiện diện thần bí. Nó tập trung vào việc nghiên cứu và giải mã các nguyên tắc và cấu trúc của vũ trụ thông qua việc khám phá các ký hiệu, biểu đồ, và các khía cạnh tâm linh.

Kabbalah thường nhấn mạnh ý nghĩa của việc tìm hiểu bản chất bên trong của con người và mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Nó gợi ý rằng thông qua việc thực hành tâm linh và tu dưỡng, con người có thể thấy rõ hơn về sự hiện diện thần bí và tiến gần hơn đến sự hoàn thiện cá nhân và sự gắn kết với nguồn gốc tối cao.

Kabbalah đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều hệ thống tôn giáo, triết học và nghệ thuật khác trong suốt lịch sử. Nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người không thuthuthuộc tôn giáo Do Thái, nhưng cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, Kabbalah đã trở thành một nguồn gốc của các phong cách và hướng tiếp cận không truyền thống, thậm chí không liên quan đến nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của nó.

"Tree of life" là gì?

Tree of Life (Cây sự sống) là một khái niệm và biểu đồ quan trọng trong Kabbalah và nhiều hệ thống tư duy tương tự. Nó thể hiện một hệ thống ký hiệu, cấu trúc và mối quan hệ giữa các nguyên tắc và khía cạnh của vũ trụ.

Theo Kabbalah, Tree of Life là một biểu đồ gồm các nút (gọi là Sephiroth) được kết nối bằng các dòng (gọi là Paths). Mỗi Sephirah (số ít của Sephiroth) đại diện cho một khía cạnh cụ thể của Thượng Đế và sự hiện diện thần bí. Các Paths đại diện cho mối quan hệ, dòng chảy và sự tương tác giữa các khía cạnh này.

Tree of Life cung cấp một khung cảnh để hiểu về sự tồn tại và những quy luật của vũ trụ. Nó cho phép những người nghiên cứu Kabbalah tìm hiểu về quy luật bên trong của sự sáng tạo, sự tiến triển và mối quan hệ giữa con người và Thượng Đế. Cây đời sống cũng có thể được sử dụng như một công cụ để định hình các khía cạnh của con người và hướng dẫn cho sự phát triển cá nhân và tâm linh.

Biểu đồ Tree of Life thường có một cấu trúc ba tầng, với Sephiroth ở tầng trên cùng, Paths ở giữa và Sephiroth đối diện với nhau trên cùng một Path. Mỗi Sephirah có tên và ý nghĩa riêng biệt, đại diện cho các khía cạnh như sự trí tuệ, sự yêu thương, sự sáng tạo, và sự kết nối.

Tree of Life không chỉ tồn tại trong Kabbalah mà còn có ảnh hưởng đến nhiều hệ thống tư duy khác như hermeticism, tarot, và một số nghệ thuật thần bí khác. Nó trở thành một biểu tượng quan trọng trong nhiều nền văn hóa và nguồn cảm hứng cho sự khám phá và hiểu biết về bản chất của vũ trụ và con người.

Cây sự sống là một cách để thể hiện triết lý Kabbalah

Cây sự sống, hay Tree of Life trong Kabbalah, là một biểu đồ và mô hình quan trọng để thể hiện triết lý của Kabbalah. Nó là một cách hình ảnh hóa và trực quan hóa các nguyên tắc và quy tắc của Kabbalah, đồng thời cung cấp một khung cảnh để hiểu về sự tồn tại và quan hệ giữa các yếu tố tâm linh.